Kraftig kursfall på Oslo Børs

Kursraset på verdens børser smitter over på Oslo Børs, der hovedindeksen stupte umiddelbart etter åpningen onsdag.