Utbyggingen gir 24.000 årsverk

De samlede nasjonale sysselsettingsvirkningene av Kristin-utbyggingen er vurdert til 24.000 årsverk, inkludert indirekte virkninger på mer enn 8000 årsverk. Dette framgår av utbyggingsplanene for Kristin som ble godkjent i desember i fjor.