Vil flytta havbruk frå strie straumar

Pioneranlegget til Storm havbruk taklar høge bølger, men har store vanskar i strie havstraumar som opptrer vest av Bokn.