Nye regler for tilbakebetaling av lån i Lånekassen

Utdannings— og forskningsdepartementet (UFD) har vedtatt nye forskrifter for tilbakebetaling av studielån i Lånekassen i 2002.