Yukos-planen

Emisjon (utvidelse av aksjekapitalen) på tre milliarder kroner, der et konsortium (yukos, Folketrygdfondet, DnB, Odin, Kristian Siem, ansatte og ledelsen) garanterer for to milliarder og kreditorene spytter inn en milliard kroner.