Rogaland vil overta Sola

Stavanger lufthavn, Sola, bør ikke lenger eies av Staten viaLuftfartsverket, men overtas av regionale eiere i Rogaland.