Initiativ for å beholde Dalane Energi

Lokale kapitalkrefter arbeider for tiden aktivt med et tilbud som kan konkurrere med Lyse-tilbudet på oppkjøp av Eigersunds andel i Dalane Energi.