Hydro: Vindkraft og hydrogen

Hydro brukte 1,2 prosent av de totale investeringene i olje ogenergi på grønn energi i fjor. Det kortsiktige miljøalibiet ervindkraft, mens satsingen på hydrogen er mer langsiktig.