Stavangers pengebinger

Sju selskaper med sterk kommunal eierandel sitter på verdier for milliarder. Stavangers andel er over 1,5 milliarder kroner. Disse verdiene holdes utenom kommunale regnskaper og budsjetter.