Advarer mot å dyrke egoisme

De kollektive verdiene på en arbeidsplass vil alltid være viktige, spesielt i trange tider.