Slakter landbruksstøtte

Politikerne er feilinformert og velgerne vet for lite om kostnadene i norsk landbruk, mener økonomiprofessor. Folk flest vet ikke at norske bønder mottar 247.000 kroner i offentlig støtte per årsverk.