Roxar inn på Kvitebjørn

Det lokale teknologiselskapet Roxar, som er i ferd med å slå segsammen med Fluenta, har inngått flere kontrakter for levering avflerfasemålere. Den største ordren er på 11 målere til StatoilsKvitebjørn-felt.