Sveisefeil koster hundrevis av millioner

Statoil kan bli nødt til å skifte ut rørforbindelser for mangehundre millioner kroner etter at det er avdekket gasslekkasje påundervannsanlegget på Åsgard. Det blir produksjonsstans i mangeuker mens anlegget utbedres. Produksjonen på Smørbukk-feltet blirforsinket.