Eramet i Sauda på ny slankekur

Inntil 100 smelteverksarbeidsplasser på Eramet i Sauda vilforsvinne de neste to årene.