Gunstig strømutvikling fortsetter inn i 2004

Den gunstige utviklingen for strømforsyningen i Norge fortsetter inn i det nye året.