10 år med europeisk samarbeid

Avtalen om «Europeisk økonomisk samarbeidsområde» ble forhandlet frem mellom daværende EF og EFTA i mai 1992.