Fortsatt stabile boligpriser

I motsetning til i resten av landet har det ikke vært prisnedgangpå boliger i Rogaland første halvår.