Vil ha startpakke for øko-bønder

Norsk Bonde— og Småbrukarlag foreslår en særegen tilskuddspakke og et kompetanseprogram for bønder som vil legge om til økologisk drift. Småbrukarlaget tar landbruksminister Bjarne Håkon Hanssens ferske invitasjon til partene i jordbruksforhandlingene om «et tungt økologisk grep» på alvor.