Verdien av aksjene falt med 3,2 prosent

Verdien av aksjene på Oslo Børs falt onsdag med 3,2 prosent.