Hansen avviser påstander i brevet

Inge K. Hansen avviser fullstendig påstandene fra den tidligereutenlandssjefen i selskapet, og opprettholder sin tidligereforklaring.