- Vi må hjelpe bedriftene ut av blodbadet

8 av 10 bedriftsfostre dør. For å få fram de 2 vinnerne, trengernæringslivet tilskudd og risikolån. Dramatiske SND-kutt slår særligille ut for Rogaland.