Nordisk Coop-fusjon klar

De nordiske samvirkeselskapene slår seg sammen, og blir Nordensstørste dagligvareselskap.