Matre inn i styret i Aftenbladet

Turid Myhra og Hallvard Ween er på vei ut av styret i StavangerAftenblad ASA. Storaksjonær Kari Thomsen vil opprette en stiftelsefor journalistikk.