Sluttpakke og dagpenger

Du har krav på dagpenger selv om du tar imot et gyllent håndtrykk, men først når sluttpakkeperioden er over.