- Klagesong frå Rogaland

Både politikarar og næringsliv i Rogaland meiner at fylket kjemsvært dårleg ut når det gjeld fordeling av statlege midlar tilforsking og utvikling (FoU).