Phillips-kontrakt på 400 millioner til PathFinder

PathFinder Energy Services AS har fått en kontrakt påretningsboring og brønnlogging med Phillips til en verdi av 300-400millioner kroner.