Nydyrking skal kontrolleres

Fylkesmannen i Rogaland har fått 300.000 kroner i tilskudd av staten til å kartlegge praktiseringen av nye regler for nydyrking på Jæren, i Bjerkreim og i Tysvær.