Nekter å ta omkamp på Tjeldbergodden

Olje— og energiminister Einar Steensnæs vil ikke gripe inn og be om å få Tjeldbergodden utredet som ilandføringssted for Ormen Lange-gassen.