NHO støtter mer samarbeid i vest

NHO mener at styrket samarbeid over fylkesgrensene på Vestlandet også må omfatte Møre og Romsdal.