Aker får Snøhvit-jobb

Aker Marine Contractors (AMC) skal installere undervannsproduksjonssystemene til det Statoil-opererte Snøhvit-feltet i Barentshavet. Kontrakten har en verdi på rundt 80 millioner kroner.