Bachelor på Høgskolen

Student til hausten? Har du orientert deg om måten studia er lagt opp på? Ved Høgskolen satsar dei stort på informasjon. Første august skjer den store reformen.