To milliarder i driftsinntekt for forvaltningsselskaper

I løpet av fjoråret økte forvaltningskapitalen i norske verdipapirfond med 25 milliarder kroner, viser tall fra Kredittilsynet.