Ormen-finalistene klar i mai

Finalistene i kampen om ilandføring av gassen fra Ormen Lange-feltet i Norskehavet vil bli blinket ut av Norsk Hydro i månedsskiftet mai/juni.