Strid om offshoreskift

Offshorerederne frykter at nye skiftordninger på sokkelen skal true norske arbeidsplasser mens fagforeningene er uenige.