Fra uførhet til jobb - frivillig

15,7 milliarder kroner ble utbetalt i uførepensjon i landet førstehalvår i år. Ikke rart da at myndighetene gjerne vil ha flereuføretrygdede tilbake i jobb.