Handler mer og stoler på reformer

Norges vareeksport til Iran ble fire— doblet fra 1999 til 2000 ogøker fortsatt kraftig. Norske selskaper står på for å skaffe segsamarbeidspartnere og nye muligheter i Iran.