Skolene blir ikke «priset»

Skolene fortjener absolutt belønning for godt arbeid, men de bør få det på en annen måte enn i form av en pris.