Globalt samarbeid?

En eventuell bevaring av en oljeplattform sprenger alle økonomiske grenser for den norske stats felleskasse. Ingen berørte departementer ser på det som et aktuelt regnestykke.