Dårlig kvartal for Storebrand

Konsernresultatet for Storebrand endte i første kvartal med et underskudd på 189 millioner kroner. Det er spesielt utviklingen i aksjemarkedet som skal ha påvirket resultatet.