Kraftig økning i ligningsverdien på boliger

Ligningsverdien på boliger økte fra årsskiftet med 15 prosent. Huseiernes Landsforbund har ikke gjort annet enn å svare på henvendelser fra fortvilte huseiere i det nye året.