Mekjarvik, Risavika eller Europipe

Lyse starter nå kartleggingen av traseer for gassrøret som skal gå fra Kårstø via Bokn over Boknafjorden og til Nor-Jæren. Kabel— og kartleggingsskipet «Norkabel» skal undersøke to traseer fra Bokn til Risavika, en utenfor Kvitsøy (56 km)og en innenfor (46 km).