Tålegrensa er nådd i Rogaland

Det flunkande nye Åsgard-anlegget på Kårstø, til 10 milliardarkroner, har fått pålegg av Miljøverndepartementet om å investeranye millionar av kroner i ombygging for å redusera utsleppadramatisk.