Sampo får ikke mer enn 50 prosent av Storebrand

Finske Sampo får ikke kjøpe mer en 50 prosent av aksjene iStorebrand, tilrår Kredittilsynet.