Konkurransetilsynet stanser flybonusordning

Konkurransetilsynet opprettholder vedtaket om å stanse ordningenmed flybonuspoeng på innenriksreiser fra 1. mai i år.