Ingen avisbudstreik

Det blir ingen streik blant 295 avisbud fra mandag morgen. Meklingpå overtid førte til ny tariffavtale.