- Journalistene går foran

— I 1990 streiket journalistene blant annet for å få ni månederssvangerskapspermisjon. Vi fikk det, og kort tid senere var det etallment krav.