Bush vil ta tall-trikserne

President George W. Bush foreslår en fordobling avmaksimumsstraffen for økonomisk kriminalitet, for å få bukt medtriksekulturen i det amerikanske næringslivet.