Tilfreds med Statoil-tall, men svakere sikkerhet

Statoil-toppsjef Olav Fjell legger fram tall for tredje kvartal somhan kaller tilfredsstillende, og Statoil har gode leteresultater.Men fire dødsulykker hittil i år gjør at han er sterkt misfornøydmed sikkerheten og lover nye tiltak.