Mindre interesse for norsk sokkel

— At leteaktiviteten svikter mens oljeprisen er høy, er heltspesielt. Det kan ikke bety annet enn at interessen for norsksokkel generelt er avtakende, sier Oljeindustriens Landsforening(OLF).