Dyrerikets tilstand

Bønder og dyreverngrupper kvesser klørne. Fredag offentliggjørregjeringen den lenge bebudede stortingsmeldingen om dyrevelferd.